artikel-8-regnvandstank-2

I den vestlige verden bruger vi helt enorme mængder rent vand hver eneste dag. Vi bruger eksempelvis rent drikkevand til at skylle ud i toilettet og til at vande vores blomster med, og det er der naturligvis ingen grund til. Læs derfor mere om opsamling af regnvand her.

Regnvand til toiletbesøg

Det virker mildest talt grotesk, at der er massevis af mennesker rundt omkring i verden, som ikke har adgang til rent drikkevand, og vi samtidig bruger det til at skylle ud efter toiletbesøg.

Faktisk bruges omkring en tredjedel af vores rene drikkevand på toiletskyl.

Med en tank til opsamling af regnvand kan du således minimere dit vandforbrug en hel del ved blot at bruge regnvand i stedet for postevand til toiletskyl.

Hvis du tilmed bruger det til tøjvask og vanding af blomster, kan du gøre en stor forskel for miljøet, som har svært ved at følge med vores forbrug.

Sådan fungerer en regnvandstank

Kort fortalt så indsamler du i en regnvandstank helt gratis regnvand lige fra himlen.

Det kan du så bruge til diverse ting i huset eller i haven. Regnvandstanken graves ned i haven så tæt på huset som muligt, så rørlægningen bliver nem og ligetil. Tanken graves ned for at sikre en temperatur på under 10 grader, så der ikke kommer bakterier i vandet. Desuden betyder nedgravningen, at der ikke kommer sollys til, og det sikrer dig imod algedannelse i regnvandet, som du for eksempel kan bruge til at vaske tøj i.

Når din regnvandstank skal graves ned, skal du naturligvis være opmærksom på diverse regler for opgravning på din grund.

Tanken skal være placeret minimum 2 meter fra vej og skel, og derudover kan der være særlige regler for nedgravning lige netop der, hvor du bor. Tankene er desuden kun lavet til at kunne tåle let trafik, og skal den placeres ved tung trafik, skal der derfor tages nogle andre forholdsregler. Du kan eksempelvis også finde kørefaste regnvandsanlæg, eller du kan vælge simpelthen at lave et betondæksel over vandanlægget for at være på den sikre side.

Undersøg mulighederne for en regnvandstank

regnvandstanken.dk kan du læse meget mere om regnvandstanke og dine muligheder for at gøre en forskel for miljøet. Når du køber en regnvandstank, får du naturligvis en grundig guide til installering, og det kan du også læse mere om på hjemmesiden. Der er mange ting, du skal være opmærksom på i forhold til rørlægning, placering af tanken og placering af husvandværk.

Du får desuden kalkfrit vand, hvilket betyder, at rengøringen af eksempelvis toilettet bliver nemmere. Når du skal installere dit vandanlæg, må du gerne selv stå for nedgravningen, men til frakobling fra kloaknettet og tilslutning til huset skal der autoriserede fagfolk til, så det bliver gjort helt rigtigt.