Forsikring

Fra den dag overtagelsen af dit nye boligkøb finder sted, står du som boligejer med det fulde ansvar for både grund, hus og indbo. Det er er hertil vigtigt at være forsikret, hvad enten du flytter i gammelt eller bygger nyt. Der tilbydes mange forskellige forsikringer til husejere. Med denne forsikringsguide kan du danne dig et hurtigt overblik, over hvilke forsikringer der er værd at erhverve sig som nuværende eller fremtidig boligejer. Som boligejer er det ikke lovpligtigt at være dækket, men visse forsikringer kan kræves i forbindelse med boliglån. Generelt er det godt at være sikret, hvis uheldet er ude, så læs derfor forsikringsguiden her.

 

Indboforsikring

En indboforsikring er en standardforsikring alle bør erhverve sig. Denne forsikring sikrer alt værdi i din bolig, som ikke er fast inventar. Forsikringen dækker primært indbrud, men også i tilfælde af brand, lynnedslag og storm, hvor behov for erstatning og genhusning er på tale. Nogle indboforsikringer dækker ligeledes dækning af dine værdigenstande under rejser, eller hvis du uheldigvis påfører skade på andres ejendele. En indboforsikring er valgfri, men anbefalelsesværdig, selv hvis værdien af dit indbo ikke synes stor. Typisk er værdien i din ejendom større end først antaget, når de enkelte genstandes værdi sammenregnes. Det er vigtigt at være opmærksom på, om ens forsikringssum stemmer overens med værdien af ens hjem, og at opdatere denne sum løbende.

 

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler i forbindelse med ændring af ejerforhold. Forsikringen sikrer både sælger og køber, hvis der opstår boligskader, inden boligen overtages. Før en sådan forsikring kan tegnes, skal der være fremsat både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, hvor forsikringen kun dækker fejl og mangler, der ikke er listet i rapporterne. Dækningen for en ejerskifteforsikring forekommer både som en basis- og en udvidet forsikring og har typisk en gyldighedsperiode på 5-10 år.

 

Husforsikring

En husforsikring er en forsikring af selve huset. Den dækker kun uventede skader og hermed ikke manglende vedligeholdelse af ejendom og grund. En sådan forsikring dækker hovedsagligt skader på bolig og elinstallationer forårsaget af storm, brand, vand og frost. Derudover dækker den også skader på huset forvoldt af indbrud og hærværk. Er uheldet ude for en forbipasserende på din boliggrund dækker denne forsikring også. Dette kan være manglende snerydning af det fortovsstykke, der tilhører ejendommen. En husforsikring er som hovedregel valgfri, men har du, eller ønsker du et boliglån, vil en sådan forsikring typisk kræves.

 

Entrepriseforsikring

En entrepriseforsikring er relevant, hvis du ønsker at bygge nyt hus eller ombygge og udvide din nuværende bolig. Det er en særlig, kortvarig forsikring med gyldighed på omkring et år. Denne forsikring dækker eksempelvis tyveri af byggematerialer, samt skader og hærværk på byggeriet. Skader kan eksempelvis være forårsaget af byggekørertøjer, skridende fundamenter eller udgravninger, der falder sammen. Dette er normalt ikke dækket af en husforsikring, hvortil det gøres klogt at supplere med denne ekstra forsikring. Forsikringen er også kendt som all-risk forsikringen, der dækker alle skader i forbindelse med dit byggeri.