Føler du dig jævnligt generet af larm og støj i dit hjem? Det kan for eksempel være fordi, at du bor tæt på en stærkt trafikeret vej, industriområde, jernbane – eller hvis du bor i et tæt beboet område. Der kan være mange årsager til, hvorfor man dag efter dag døjer med larm, og det er bestemt noget, der går ud over livskvaliteten. Men hvad kan man egentlig selv gøre for at forhindre dette? Her i artiklen vil du blive præsenteret for en række gode råd til, hvordan du kan slippe for støjen derhjemme.

 

Henvend dig til vedkommende, og find frem til en fælles løsning

Først og fremmest bør du vide, at dine muligheder for at gøre noget ved støjen afhænger af, hvor støjen kommer fra. Er det eksempelvis en nabo, der forstyrrer dig dagligt med larm, kan du forsøge at henvende dig til vedkommende, så I kan finde frem til en løsning, der fungerer for jer begge. Er det ikke en mulighed, er du nødt til at tage kontakt til din udlejer. Bor du i en ejerbolig, skal du kontakte den forening, der er knyttet til boligen, og hvis der er tale om et alment byggeri, skal du tage kontakt til beboerklagenævnet i den pågældende kommune.

Kontakt politiet i tilfælde af akut støj

Har du forsøgt med en høflig henvendelse og har dette ingen effekt, er du nødt til at tage kontakt til politiet, selvom det kan virke en smule voldsomt. Det er dog også kun, hvis det handler om akut støj. Er det derimod larm, som du gang på gang bliver generet af, fordi det for eksempel kommer fra en varmepumpe, er du nødt til at tjekke reglerne i din kommune. Såfremt det drejer sig om larm fra en nabo, bør du i første omgang henvende dig til vedkommende og forsøge at klare det på egen hånd, så det ikke går ud over det gode naboskab.

 

Det skal du gøre, hvis der er tale om larm fra en virksomhed

Handler det ikke om støj fra en nabo, men en virksomhed, gør andre regler sig gældende. Du bør også her først forsøge at kontakte virksomheden selv for at se, om I kan finde en indbyrdes løsning. Viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre, er du nødt til at ringe til kommunen. Når kommunen går ind i en sådan sag, vurderer de, hvorvidt den pågældende virksomhed bryder lovgivningen eller ej. Er det tilfældet, kan de tvinge virksomheden til at dæmpe larmen gennem et påbud. Der findes dog også en anden løsning, såfremt ingen af de ovenstående råd virker i dit tilfælde, og det er at investere i et støjhegn. Et sådant hegn vil hurtigt kunne reducere støj på en effektiv måde, uden at det ødelægger grundens helhedsindtryk.